Uslovi korišćenja


Vlasnik internet portala Beopopust.rs je kompanija Beopopust d.o.o., Beograd koja pruža interaktivnu uslugu, organizuje portal, njegov sadržaj, pružanje usluga i promotivnu prodaju putem interneta i sprovođenje finansijskih transakcija putem portala. Vlasnik portala kompanija Beopopust d.o.o je posrednik između partnera (privrednog subjekta) koji oglašava ponudu i krajnjeg korisnika tj. kupca usluge (korisnika portala beopopust.rs).

Prilikom kupovine određene usluge ili proizvoda klikom na polje KUPI u okviru jedne ponude kupac tj. korisnik usluge potvrđuje da je upoznat sa uslovima korišćenja i samim tim nastaje ugovorni odnos sa partnerom, oglašivačem ponude o kupovini, te korisnik usluge preuzima punu odgovornost da plati uslugu ili proizvod.

Najstrože je zabranjeno kopiranje ili falsifikovanje kupona. Svaki kupon ima svoj jedinstven kod koji se poklapa sa imenom kupca tj. korisnika usluge i može se iskoristiti samo jednom. Kupac je dužan da prilikom korišćenja usluge na licu mesta pored odštampanog kupona koji ostavlja partneru pokaže i važeći lični dokumenat.


Korišćenjem internet stranice beopopust.rs  smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali. Naslovna fotoografija predstavlja ilustraciju ponude I sve naslovne fotografije su ilustrativnog karaktera.

Beopopust d.o.o nije odgovoran za kvalitet robe/usluga ili način na koji se roba/usluge nude Korisniku, jer nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode / usluge koje kao posrednik promotivno nudi putem Vebsajta. Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili nepravilnosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo Partner. Beopopust ni na koji način ne može da bude odgovoraan za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje kao posrednik promotivno prodaje. Na svakoj ponudi jasno je naznačen ponuđač / partner koji nudi određeni proizvod / uslugu. Takođe, Beopopust nije odgovoran za pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Vebsajta. Korisnik oslobađa Beopopust od odgovornosti za svaku štetu nastalu korišćenjem Vebsajta.

Beopopust obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja pri kupovini robe/usluga koje se reklamiraju putem Vebsajta što uključuje slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu uplatnih naloga i dostavljanje neophodnih podataka Ponuđačima. Korišćenje Vebsajta i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Beopopust d.o.o može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurine Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Partner koji objavljuje oglasnu poruku tj. komercijalnu ponudu na portalu Beopopust.rs garantuje da je nosilac prava datog materijala, te portalu Beopopust.rs daje neograničeno i besplatno pravo tj. licencu da date materijale distribuira na portalu, da ih kopira, modifikuje, prevodi. Beopopust d.o.o. i portal beopopust.rs zadržava pravo da u svakom momentu može raskinuti poslovni odnos sa korisnikom ili partnerom.

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu proizići iz korišćenja portala Beopopust.rs, te uslova korišćenja nadležan je trgovinski sud u Beogradu. Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici beopopust.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celini pročitao.


Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

Politika privatnosti

Ova Izjava o poverljivosti podataka (dalje u tekstu: Izjava) odnosi se na poverljivost podataka koji su korišćenjem internet stranice www.beopopust.rs od strane korisnika, prikupljeni i arhivirani u bazama podataka Beopopust d.o.o. (dalje u tekstu: Beopopust).

Prikupljeni podaci se dele na lične i opšte infomacije. Beopopust kao pružalac usluga internet stranice www.beopopust.rs ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste "online" kao korisnik. Kako biste lakše razumeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Izjavu možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na internet stranici www.beopopust.rs. Nastavak Vašeg korišćenja ove Internet stranice nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Izjave. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Izjavi, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

˝Lične informacije˝ su informacije koje određuju tačno pojedinog korisnika. Prilikom korišćenja internet stranica www.beopopust.rs možemo zahtevati od Vas neke lične informacije za korišćenje određene opcije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rođenja i sl. Pri korišćenju opcije naručivanja / rezervisanja ponude proizvoda / usluge možemo od Vas zahtevati da nam date informacije o broju Vaše kreditne kartice, datum važenja, kod za autorizaciju i druge informacije povezane sa tim. U zavisnosti od opcija koje želite da koristite na internet stranici www.beopopust.rs neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da obavezne informacije nisu dostupne za određenu opciju koja ih zahteva, neće Vam biti dozvoljeno korišćenje te opcije.

Lične informacije koristimo isključivo i samo kako bi Vam ponudili proizvode / usluge, unapredili rad internet stranice www.beopopust.rs, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za provođenje zakona. Zadržavamo pravo da Vaše lične informacije prikažemo samo financijskoj instituciji (banci) i Partneru od kog ste kupili određeni proizvod / uslugu i to isključivo u svrhu realizacije kupovine. Beopopust se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

˝Opšte informacije˝ su informacije koje ne određuju tačno pojedinačnog korisnika. Ove informacije odnose se na primer, na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete internet stranice www.beopopust.rs, vrstu pretraživača koji koristite i Vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija se može uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posetite internet stranicu www.beopopust.rs. Opšte informacije možemo da koristimo bez ograničenja za rešavanje problema administracije internet stranice www.beopopust.rs, kako bismo poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu skladnosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

"Administrativne e-mail poruke" odnose se na korisničku aktivnost na internet stranici www.beopopust.rs i uključuju poruke u vezi sa određenim korisničkim nalozima, zahteve ili upite i poruke u vezi sa kupovinom proizvoda / usluga. Primanje ove vrste poruka je obavezno pa opcija primanja ne može da se isključi od strane korisnika.

˝Promotivne email poruke˝ oglašavaju proizvode / usluge iz ponude, takve poruke šalju se korisnicima koji su odabrali opciju primanja Promotivnih email poruka. U slučaju da ne želite da primate takve poruke u bilo kom trenutku nakon registrovanja možete otkazati primanje Promotivnih email poruka slanjem email poruke sa takvim zahtevom na našu email adresu.

Vašim ličnim informacijama na internet stranici www.beopopust.rs možete pristupiti pomoću lozinke i korisničkog imena. S obzirom da je lozinka kriptovana preporučujemo da nikome ne otkrivate Vašu lozinku. Vaše lične informacije se čuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašćene osobe. Određene osetljive informacije se kriptuju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj način nastojimo da osiguramo Vaše lične informacije van domašaja neovlašćenog korišćenja.

Zbog prirode internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa internet stranice www.beopopust.rs pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica koja takve poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste ili neovlašćeno otuđe. Informacije koje ste objavili na javnim delovima internet stranice www.beopopust.rs  mogu takođe biti dostupne drugim korisnicima i trećim licima i kao takve mogu se bez Vašeg znanja pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživačima, ni u tom slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu. Ova Izjava odnosi se samo na korišćenje informacija koje prikupljamo od Vas kao korisnika internet stranice www.beopopust.rs. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem internet stranice www.beopopust.rs imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti podataka. S obzirom da Beopopust nije ni na koji način odgovoran za načine i uslove rada trećih lica, preporučujemo Vam da pre početka korišćenja tih drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o poverljivosti podataka te stranice.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, ili ako želite da promenite ili ažurirate neke od podataka molimo Vas da nam pošaljete email poruku sa potrebnim informacijama na našu email adresu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.beopopust.rs smatra se da je korisnik ovu Izjavu o poverljivosti podataka u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

U ime Beopopust d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Beopopust d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Reklamacije

Dragi naši korisnici,

Kao što mnogi od vas već znaju, ukoliko imate bilo kakvu sugestiju, problem, pohvalu ili na bilo koji način želite da kažete svoje mišljenje, znajte da smo uvek tu da vas saslušamo i izadjemo u susret.

Mi se zaista trudimo da naši korisnici ne budu samo zadovoljni, već da budu i oduševljeni.

Reklamacije i povraćaj novca vršimo prilikom sledećih situacija:

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Beopopust d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Za sve opravdane reklamacije obezbeđujemo zamenu proizvoda ili povraćaj novca.
Sve reklamacije molimo šaljite na e-mail adresu: reklamacije@beopopust.rs